Historie

Historie

Lidé měly potřebu mezi sebou soupeřit vždy. Slovo sport vzniklo v novověku, z francouzské slova „desporter“, což se dá přeložit jako „bavit se“. Již v pravěku byl dobrým lovcem ten, který dobře ovládal oštěp, daleko házel kamenem, dokázal rychle běhat. V Egyptě a Mezopotámii se lidé bavily soutěžemi na lodích, na Krétě byly oblíbeny býčí zápasy. V Antice staří Řekové zahrnuly sport do svých oslav. První starověké olympijské hry se datují do roku 776 před naším letopočtem, soutěžilo se v běhu, zápase, hodu diskem a oštěpem, gymnastice, ale také v soutěži básníků. Ve středověku se pohledem na sport změnil díky kněžím, kteří považoval za prospěšnější práci a křesťanskou víru. Šlechta pořádala různé sportovní klání, turnaje. V této době má také původ golf, bowling a šachy, v zimě pak bruslení a sáňkování. Například fotbal se zrodil koncem 13. století ve Velké Británii, současné podobě se však dočkal až v 19. století. Box byl v novodobé podobě provozován od 18. století, cyklistika od počátku 19. století a basketbal od přelomu 19. a 20. století. Konečně moderní Olympijské hry byly pořádány v roce 1896. Výraz „ moderní sport“ se v závislosti na pramenech datuje někdy kolem roku 1850.

Antonín Klimeš

by

Přetruchlivá zvěst nesla se včera v sychravém jitru únorovém městy Pražskými, by našla bolestného ohlasu po vlastech československých, zvěst, která naplnila žalem každého, kdo má poctivý zájem o český sport.

Číst dál...