ČSF přijat za člena Mezinárodní Federace Footbalové (1906)

Daniel Markvart by Daniel Markvart
Historie

V Bernu 2. Června 1906.


Zastoupeny: Anglie: F. J. Wall, sekretář Wollfall D. B. (Pokladník A. A.), S. C. Holland a H. Walker. Francie: J. Espire, Švýcary: Dr. Enderli a Viktor Schneider. Čechy: Horáček, Č. S. F. a M. E. Raym, Slavia. Německo: Hofner J. Italie: Luigi R. Bosisio (Federazione Italiana del Football). Hollandsko: C. W. Hirschmann, Sedm národů.


Schůze zahájena v 9. Hod. 15 m. v hotelu Nationale uvítáním p. Schneidera. Omlouvá nečinnost I. F. A. Prasident Guerin dlel neustále na cestách, nemohl nic vyřizovati a jeho zástupce V. Schneider dostal věci vždy pozdě, proto též nepracoval a nevyřizoval záležitosti post festum.


Officielní zprávy: I. F. A. budou uveřejňovány tím způsobem, že tajemník I. F. A. oznámí usnesení jednotlivým Svazům, tyto pak učiní oznámení v řeči mateřské toho kterého Svazu ve svém officielním orgánu.

R.č. jednací návrh dle Hofnera(Německo) francouzská. Anglie přistupuje officielně do I. F. A.

Všem národ. Svazům doručí se, by hrály zápasy dle pravidel anglických, příští výbor pak uvažovati bude o tom, zda je doba příhodná k vybojování mistrovství světa.

Otázka česká. Zástupci Čech žádají za uznání Č. S. F. jako mezinárodního samostatného svazu. Debata, které se zájmem neobyčejným se súčastnili zástupci Anglie, a mezi nimiž vřele přimlouval se přijetí Č. S. F. Mr. Holland(Civil Service)! Vyzněla usnesení po vysvětleních, které na kongresu dali zástupci Čech Horáček a Raym v ten smysl: Č. S. F. uznává se prozatímně za samostatný na dobu jednoho roku, příští kongres rozhodne definitivně. Holland kladl váhu na interes Čech na konference dnešní, kdežto O. F. S. neobeslal kongres. Každý svaz je povinen dodat exemplář stanov.

Španěly uznány za člena, ačkoliv existuje tam jen 1 klub v Madridu. Vyslovena naděje, že brzy i tam Svaz nějaký bude založen. Švédsko má dosud 2 Svazy, nemůže být zastoupeno v IFA. Delší debatě rozšiřují Angličané o poměrech Francie, kde professionálové a amateuři nejsou sdruženi v jedné Associaci, doporučeno francouz. USFA, by bděla i nad footballem professionálským, kontrolujíc jej pečlivě. Konec dopolední schůze ½ 1 odpol.-Banket v hotelu Nationale.

...Konference nabyla přítomností Anglie vážného rázu. Jednotlivé otázky velice důkladně probírány, celé jednání charakterizováno nejlépe slovy Mr. Wolfalla: Slowe, slowe, slowe. Čeští zástupcové byli příjemně dotčeni zájmem Anglie o sport footballový v Čechách, jež veškeří účastníci kongresu vysoko cení.

Zástupcové Čech, členům kongressu pomocí cirkuláře jazykem francouzským Č. S. F. redakcí p. Heinze Henryho vypracovaného a doplněného ústně vysvětlivkami, jasně před oči postavili zvláštní poměry národů v Rak.-Uhersku sídlících a vysloveno současně přání, by I. F. A. tímto jedině u nás možným způsobem, tj. uznáním Čech vedle Uher a Rakouska, rozluštila palčivou otázku.pro blog sport antique sepsalZ časopisu Sport a hry, č. 18, 6. Června, 1906, upravil D. Markvart

nakoupit na fanzone.cz Rarity a vzácné zakoupíte na FANZONE
(1 Hlasovat)
Přečteno 36 krát
Označeno v :