Naši tenisté na Olympiádě (1924)
Sport, 1924

Naši tenisté na Olympiádě (1924)

-D.- by -D.-
Olympic

Dnes odjíždí Žemla, Koželuh, Rohrer, Macenauer a Gottlieb do Paříže, aby hájili naše barvy v tennis na Olympiádě.

Ač nemůžeme při obrovské cizí konkurenci míti přehnaných nadějí, přece jen můžeme býti spokojeni s tím, že letos vysíláme na Olympiádu ucelené a výborné mužstvo, které má dobrou školu za sebou a jak dosavadní výsledky Daviscupu svědčí, můžeme konkurovati s mnohými cizími státy. Zejména skládáme svoje naděje ve dvojici Žemla, Koželuh, která neutrpěla u nás dosud porážky.


Z historie tennis na Olympiádách uvádíme následující: Poprvé byli jsme zastoupeni na Olympiádě v Athénách r. 1906 devatenáctiletými bratry Žemly Ladislavem a Zdeňkem, hrajícími pod jmény Jánský a Rázný, kteří se umístili na třetím místě ve čtyřhře. R. 1908 na Olympiádě v Londýně byli dvacetiletí hráči Žemla, Hykš a Robětín. R. 1912 ve Stockholmě byli Žemla, Just, Kodl, Hykš, Zeman, Šebek, ve čtyřhře hrál Žemla s Justem a Hykš se Šebkem, Žemla s Justem ve čtyřhře byly poraženi až v boji o třetí cenu. Žemla mimo to obdržel královský pohár za nejkrásnější hru. R. 1920 po válce vyslali jsme do Antverp Žemlu, Ardelta, Woffka, Hykše, Justa, Týře, ve čtyřhrách hráli Žemla s Ardeltem, Woffek s Týřem, Hykš s Justem. Mimo to zúčastnila se sl. Skrbková, nynější paní Žemlová, která ve smíšené čtyřhře se Žemlou dobyla třetího místa.


Jistě málokteré odvětví sportu bylo tolikráte a poměrně tak četně zastoupeno na největším foru sportovním jako tennis. Před válkou byli jsme zastoupeni na Olympiádách jako samostatná národnost přes Velké úsilí rakouských Němců i rakouské vlády umlčeti nás, jako národ před cizinou. Dnes vstupujeme na toto kolbiště sice ruku v ruce s našimi Němci, nikoliv však, abychom hájili cizí barvy, nýbrž se svojí vlastní vlajkou československou. Dne 13. Července začnou prvé boje a od toho dne celá naše tennisová veřejnost bude s napětím očekávati zprávy z francouzské metropole. Náš tennis příznivou shodou okolností letos značně získal na popularitě, takže těchto zpráv všímati si bude letos daleko četnější obecenstvo než dosud, a ti, kteří nebyli vysláni musí si uvědomiti svoji zodpovědnost, neboť nebudou hráti pro svoji zábavu, nýbrž na jejich výkony bude s úzkostí upřen zrak tisíců jejich krajanů. Psali jsme již o tom, jakou obrovskou námahu tělesnou i duševní budou značiti pětisetové zápasy hrané bez přestávky. Dovedou-li naši reprezentanti s úspěchem této námaze čeliti a ovládnouti dokonale svá těla i nervy, dostane se jim zaslouženého obdivu a uznání po všech krajích naší vlasti a jejich jména budou zapsána zlatým písmem v srdcích všech dobrých sportsmanů-tenistů.
pro blog sport antique sepsal-D.- Časopis Sport, IV. Roč., 8. Července, 1924

nakoupit na fanzone.cz Historické tenisové rakety a míčky zakoupíte na FANZONE
(2 - počet hlasů)
Přečteno 132 krát
Označeno v :