O hokejový primát

Jaroslav Justýn, 1978 by Jaroslav Justýn, 1978
Sportovní sbírky

Trochu z historie

Budeme-li hledat rodné místo hokeje, zjistíme, že jsou nejméně tři kontinenty, které přicházejí v úvahu.


Odsuneme-li však legendy a hypotézy a přidržujeme se skutečností, pak nejstarší opravdu hodnověrný doklad máme z kolébky většiny sportů – ze starého Řecka.

Ve sbírkách Řeckého národního muzea v Athénách je uložen reliéf, na němž je bez možnosti různých výkladů zobrazena rozehrávání míčku dvěma hráči, kteří stojí proti sobě a drží v ruce zahnutou hůl. Helénové jí říkali „karatizein“. Za dvěma rozehrávači jsou v očekávání výsledku tohoto pravěkého buly postaveni další muži vyzbrojeni holemi, rozhodčí a trenér. Reliéf je přibližně z r. 480 před naším letopočtem.


Od starých Řeků převzali tuto hru i Římané, kteří ji rozšířili společně se svými legiemi do oblastí západní Evropy. Římané pochopili, že tato hra není v období přestávek mezi válkami vojákům na škodu, protože přispívá k udržení tělesné a tím i bojové zdatnosti. Od nich odkoukali tuto i jiné hry potomci „barbarů" V celé Evropě.

Dostali jsme se k situaci, jak antický hokej zdomácněl v západních oblastech Evropy, kde tedy měli mladí lidé přes léto o zábavu postaráno. Kdo však přišel prvý s nápadem, aby sněhem zavátou a kostrbatou zemi vystřídal hladkou ledovou plochou? Staří kronikáři nám tuto zprávu nedochovali. O hokeji či hře jemu podobné se poprvé zmínil jen ctihodný anglický letopisec z 12. stol. William Fitzleben. Poznamenal, že londýnská mládež v zimě přenášela svou pozemní hru s poháněním míčku holí „kroket“ na zmrzlé bažiny u nedalekého Moorfieldu a Fimbury. V Irsku se táto hře říkalo shinty a hraje se zde dodnes.


Zde je třeba také docenit nizozemské malíře z 15.- 18. století, kteří na řadě rytin a olejomaleb zobrazili ruch na zmrzlých řekách, kanálech či bažinách své domoviny. Díky těmto výtvarným svědectvím poznáváme i hráče friské hry míčem a holí na ledě, řečené „kolver“. Dokonce se tvrdí, že tento nizozemský kolver byl oblíben i v Čechách v době Jiřího z Poděbrad.


Zajímavou památku a možno říci, že prvou nám, na hru holí s míčem zanechal Jan Amos Komenský. Na rytině ze 17. století ze svého význačného spisu Orbis Pictus zachytil dětské hry. Mimo jiných zde vidíme postavu děcka, která drží zahnutou hůl a snaží se uhodit s ní do míče. Z toho je zřejmé, že již v této době byla v Čechách tato hra velmi dobře známa.

A k této části můžeme pro dokumentaci použít ještě jakékoliv známky s portrétem J. A. Komenského a jeho spisu Orbis Pictus.


View the embedded image gallery online at:
https://sportantique.cz/o-hokejovy-primat#sigProIdb77a619368

Nový kontinent

Přibližně v téže době, kdy nizozemští mistři portrétovali hráče kolveru, kreslil daleko za oceánem španělský malíř a mořeplavec Alfons de Ovalie jiný zajímavý obrázek. Připojil ho pak k oficiální zprávě o životě původních obyvatel jihoamerických prostot – chilských Indiánů. Stalo se tak v r. 1646. Nakreslil dvě skupiny Indiánů, celkem asi 20 mladíků, přichystaných ke sportovní hře. Mají krátké kalhoty a do pokrývky hlavy mají vetknutá péra. Všichni drží v rukou hokejové hole a dva muži stojící v čele skupin jsou připraveni k rozehrání míče naprosto stejným způsobem jako na reliéfu aténského buly z 5. stol. Před n. l. Malíř poznamenal přímo na kresbě, že jde o indiánskou lidovou hru, jejíž název je „chueca“. Je to ovšem zase pozemní hokej. Podobně hry pěstoval hry pěstovali také i mexičtí Aztékové a Tarahumazové i jiné jiho a severoamerické kmeny.

Kanadský hokej tedy vznikl v Kanadě a historicky je uváděno údobí kolem r. 1960. Za původní místo vzniku je označován Kingston, kde zásluhou anglického střeleckého regimentu Royal Rifles a jeho velitele vznikla tato hra zprvu jako kratochvíle pro vojáky.


Vypráví o tom následující legenda:

Veliteli posádky s nelíbí pořádek kolem kasáren v zamrzlém přístavu. Poručil vydat vojákům košťata na úklid. Rozkaz byl splněn, ale než vojáci vrátili košťata, zadováděli si na ledě, poháněli dřevěné odřezky, odpadky z krabičky. Z individuální zábavy došlo k duelům, a nakonec ke kolektivním akcím. Zábava se zalíbila a v nejbližší příležitosti vojáci nahradili košťata zahnutými holemi.


Jenže kolik bylo míst v Kanadě, kde se hrál hokej, tolik bylo i pravidel. Teprve v roce 1879 říká jedna ročenka kanadské hokejové asociace, že došlo k nápravě této situace. Hra dostala zásluhou montrealského studenta W. F. Robertsona obecně platná pravidla. K prvému zápasu dle těchto pravidel došlo až v roce 1881 mezi sportovci MC Gillovi univerzity v Montrealu a Montrealské atletické asociace na řece sv. Vavřince.

V českých zemích se se lední bandy hokej hrál již koncem 90. let minulého století. Začal s ním u nás známý vynikající sportovec Jos. Rossler Ořovský. První utkání sehráli hokejisté Slavie a BZK dne 6. 1. 1901. Vítězem se stala Slavia poměrem 11:4. Tedy prvním hokejovým klubem a zvítězivším na bubenské závodní dráze byla právě Slavia.


Filatelie a hokej

Publikace O hokejový primát přenáší přehled o veškerém autorovi dostupném filatelistickém materiálu, který je mu znám.


Připomeňme 6 vignět z roku 1913, z Mnichova, kde se konalo ME, které vyhrál tým Belgie před Čechy a Německem. v různých barvách. Na poštou prošlých dokladech jsou skutečnou ozdobou sportovní filatelistické sbírky. Také materiál vydaný k VII. Kongresu MOV v roce 1925 v Praze, který podpořil myšlenku uspořádání ZOH a tím i soutěží v ledním hokeji. Byl to tehdy týden zimních sportů v Chamonix.

Pohlednice z roku 1925 byla první se strojovým razítkem podpisů mistrů Evropy – mužstva ČSR, které se konalo v Budapešti a mnoho dalších prvorepublikových kousků, které v publikaci naleznete.

Mezi známější poválečné sbírkové exponáty patří ty s vyobrazením stadionu na Štvanici, zejména v rámci MS v Praze, roku 1947, ale i pohlednice, známky a FDC z MS 1972 a 1978

V soupise naleznete mnoho zajímavostí filatelistického materiálu s hokejovou tématikou.


Publikace O hokejový primát přináší jedinečný pohled do sportovní filatelie v Čechách a později v ČSR a ČSSR. Rozhodně stojí za přečtení. Vydalo ji nakladatelství Olymp sport, v Březnu 1978 a materiál uspořádal a texty ji opatřil Jaroslav Justýn.
pro blog sport antique sepsalJaroslav Justýn, O hokejový primát, 1978. Doplnil D. Markvart

nakoupit na fanzone.cz Filatelistický materiál s tématikou ledni hokej naleznete na FANZONE
(1 Hlasovat)
Přečteno 29 krát
Označeno v :

Více z této kategorie:

« Falšování odznaků