Počátky sportovní žurnalistiky v RU a Československu

Daniel Markvart by Daniel Markvart
Historie

V časopisech a novinách se sport objevoval v 19. století jen velmi sporadicky.

V jeho polovině začaly vznikat první sportovní spolky, připomeňme tělovýchovnou organizaci Sokol, založenou Miroslavem Tyršem v roce 1862. Vznikaly i sportovní kluby. O propagaci cyklistiky se starala Rodina Kohoutů, Josef Rossler se v té době snažil o rozvoj dalších sportů, fotbal, veslování, bruslení, lyžování. V roce 1903 byl založen Svaz lyžařů Království českého, následovaly další organizace, v roce 1906 Česká lawn-tenisová asociace a 1908 Český svaz hokejový. V osmdesátých letech se objevují první články o cyklistice a veslování, iniciované jednotlivými redaktory nebo sportovci. Také díky těmto krátkým zprávám, v té době spíše kuriozitám, zájem o sport postupně rostl. První český deník Národní noviny se zpočátku sportu příliš nevěnoval. V letech devadesátých vznikají samostatné rubriky věnující se sportu v Hlasu národa a Národních listech. Připomeňme Maxmiliána Švagrovského, Viléma Heinze a Karla Čupra. Pravidelná sportovní rubrika se datuje k 19. Únoru 1899 v Národních listech jako nedělní Sportovní věstník. Od roku 1900 vycházela v Lidových novinách sportovní rubrika Věstník sportovní, kde vznikla i pravidelná sportovní rubrika na jaře 1906, kterou vedl jeden z prvních sportovních novinářů Josef Karásek.

Z časopisů to byl Sokol, kde vycházely články o různých druzích sportu. Vedl ho od roku 1876 Miroslav Tyrš. Za ryze sportovní časopis můžeme považovat věstník Klubu velocipedistů s názvem Bicyklista. Podle Přemysla Ježka vycházelo do roku 1918 celkem 48 sportovních časopisů. Mezi zásadní patřily Sport a hry (SK Slavia Praha jej vydávala od svého založení jako ručně psané věstníky k nejrůznějším příležitostem, vedl ji Josef Kaufman a šéfredaktor Josef Heinze), Cyklistika (1884 vydával ústřední orgán Česká ústřední jednota velocipedistů do roku 1903), Sportovní obzor (od roku 1893 coby reklamní časopis pro Švagrovského firmu, poslední číslo vyšlo v roce 1897) a Sport (založený v roce 1899 Václavem Bastlem).

Sport v RU a Československu do roku 1928


Sport pronikl k nám, vlastně jen k několika jedincům, jak uvidíme v příslušných kapitolách dalších, koncem let osmdesátých minulého století. Byl něco tak nového, že na straně jedné vzbuzoval bezmezné nadšení, na straně druhé úplný odpor… V čem tedy spočívá podstata sportu? Zajisté, že na činnosti sportovní nejpatrnější je činnost tělesná, jejímž produktem je pohyb. Méně patrná je ji provázející činnost duševní, která však bývá v závodě nejdůležitější, jak příliš přesvědčivě ukázal např. Nurmi. Cíl této činnosti je přemáhání překážek; jednak přírodních (hlavně prostoru a času), jednak protivníků (přímý zápas, boj) s jasnou tendencí získati vítězství pro sebe.


To byla pozice sportu. Je však třeba rozlišit sport a tělovýchovu, tedy tělocvik. V druhé polovině 19. století se pohyb a sport začal stávat běžnou činností, pronikal do všech vrstev obyvatelstva. Jednoznačně nejpopulárnějším sportem byl fotbal, měl však i řadu odpůrců. Stejně jako dnes dominovaly především dva kluby, SK Slavia Praha a AC Sparta Praha.

23. června 1894 založil Pierre de Coubertin, Demetrius Vikelas a Jiří Stanislav Guth-Jarkovský ve švýcarském Lausanne Mezinárodní olympijský výbor s cílem obnovit tradici antických olympijských her.

Periodika


Převážnou část periodik tehdy tvořil stranický tisk, na něj byly napojeny koncerny. Významným byl především Melantrich, kde vycházelo České národní slovo, A-ZET a Telegraf, ale i týdeníky Telegraf, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Ahoj, Mladý hlasatel, Rozruch a zcela zásadní, STAR. Druhým koncernem byly nakladatelské podniky Novina, vydávající Venkov, Lidový deník a Večer. Pražské akciové tiskárny tiskly Lidové listy a Pražský večerník. 28. Října 1918 vznikla I. ČTK, jejichž služeb využívali i tehdejší sportovní žurnalisté.

Rozhlas


Rozhlasové vysílání na území Československa bylo zahájeno 18. Května 1923, vznikla společnost Radiojournal. Prvním pokusem o přímý rozhlasový přenos byl boxerský zápas mezi Františkem Růžičkou a Rocky Knightem, v Srpnu 1924. Až o dva roky později vysílal Radiojournal skutečnou sportovní reportáž, fotbalový zápas mezi Slávií a Hungárií, komentovaný legendárním Josefem Lauferem. Stalo se tak 3, Října 1926.


Národní listy

Založeny v roce 1861, u jejich zrodu stál F. Palacký, F. Ladislav Rieger a J. E. Purkyně. Krátké sportovní zprávy se v listu objevovaly už od 70. let 19. století, rubrika Sport poprvé vyšla 19. Února 1899. Rubrika Sportovní věstník vycházela pravidelně, denně. Přinášela přehledně zprávy o schůzích spolků, později i sportovní zpravodajství, zejména fotbal. Listu posílal příspěvky také J. Laufer a F. Erben. Výraznou reportáží byla: AC Sparta zvítězila ve Španělsku“, kde pražský tým porazil Barcelonu. V roce 1922 se Sportovní věstník rozdělil na dvě části a začal se podobat dnešnímu uspořádání. V roce 1927 se patečním vydání objevoval sportovní program na víkend. V roce 1928 byl Sportovní věstník přejmenován na Sport a hry. Kromě Heinze přispíval i Ořovský.

Lidové noviny

Věstník sportovní podle některých pramenů vycházel již od roku 1900, v roce 1906 začala vycházet rubrika Sport, ale ani ta nevydržela, stejně jako jiné, do roku 1918. O rok později se součástí stal Sokolský věstník. V počátcích byly zprávy psány zkratkovitě, nebylo mnohdy ani jasné, o jaký sport se jedná. Rubrika Sport a hry byla v roce 1920 zrušena, nahradila ji Tělesná výchova, sloučila Sokolský věstník a Sport a hry. Od roku 1921 přispíval svými kresbami Ondřej Sekora, jejich sportovní redaktor. Přispíval i Pecháček a Smotlacha.

Národní politka

Vznikla v roce 1885 a byla pravděpodobně komerčně nejúspěšnější. Od roku 1900-1902 pravidelně vycházela rubrika Sport. Vedl ji Dr. Stanislav Práchenský, funkcionář v SK Slavia Praha. Na začátku dvacátého století nebyla sportovní rubrika moc přehledná, objevovala se především v odpoledních vydáních. Až v roce 1923 se stala přehlednou, rozdělena do sloupců s odrážkami jednotlivých sportů, po roce 1924 plnila mnohdy celou stranu. Asi nejvýznamnější osobností byl Josef Kalva.

Právo lidu

Deník vzniknul v roce 1893. V roce 1906 díky A. V. Brečkovi byla založena sportovní rubrika, do které přispíval také J. V. Kaufman. Hlavními sportovními redaktory byli Karel Jelínek a Emil Vachek. Hned od začátku vycházela rubrika Sport a hry, a to každou neděli. Hlavním tématem byl fotbal, ale ani po roce 1921 se její struktura příliš nezměnila. Až v roce 1924 se rubrika změnila na Sport, mnoho článků se zaměřovalo na letectví.

České slovo

Deník České slovo byl založen v Březnu 1907, redaktorem byl Jiří Pichl, sportovní rubriku roku 1912 založil a vedl Miloslav Horáček. Od roku 1918 vnímáme pravidelně rubriku Sport, vycházela dvakrát až třikrát týdně. V 1919 byl zaměněn název své sportovní rubriky na Tělesná výchova s podtitulem Sport – Tělocvik. Velkým sportovním událostem byl věnován dostatek prostoru. Večerník Českého slova se ve srovnání s ranním vydáním věnoval mnohem více. Večerní vydání sportovních zpráv bylo obsáhlejší, v Červnu 1921 deník změnil název sportovní rubriky na Sport, pozměnil její grafickou podobu. V Květnu 1925 se dostal sportovní článek dokonce na úvodní stranu, byl to příjezd fotbalistů z Uruguaye. Miloslav Horáček se řadí mezi největší propagátory fotbalu, krom příspěvků do Věstníku Slavia se angažoval i v jiných listech. V roce 1926 založil obrázkový sportovní týdeník Star, koncernu Melatrich, který dodnes patří mezi opravdové skvosty sportovní žurnalistiky. Dalším významnou osobností byl Ferdinand Sheinost.


Pokračování někdy příště...pro blog sport antique sepsalPro blog Sportantique, Daniel Markvart, 2020

nakoupit na fanzone.cz Sportovní periodika naleznete FANZONEKALÁT, Ondřej. Sport v československém denním tisku mezi lety 1918-1928. Praha: 2014. 87 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky.

BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií. Praha : Grada, 2011.

JEŽEK, P. České sportovní časopisy vydávané od jejich počátku až do roku 1918. Praha : Panorama, 1965.

(2 - počet hlasů)
Přečteno 65 krát
Označeno v :