Potřebujeme Středoevropský pohár (1957)

Richard Nettel by Richard Nettel
Zajímavosti

Richard Nettel, Redaktor Osterreichische Volksstimme Wien.


V Rakousku asi není oblíbenější mezinárodní fotbalové soutěže, než je Středoevropský pohár. Ptáte se, jak je možné při takovém čilém mezinárodním styku, jaký mají rakouští fotbalisté? Odpověď je velmi jednoduchá. Pro velké masy stálých návštěvníků vídeňských hřišť jsou střetnutí o SEP zárukou, že v nich uvidí pravý sportovní boj mezinárodní hodnotné úrovně, protože převážná většina zúčastněných mužstev patří k evropské elitě. Vídeňské obecenstvo je teď nesporně na straně Středoevropského poháru. Pro kluby a hráče znamená tato soutěž značné zisky a dává jim možnost získat cenné mezinárodní úspěchy., které jsou potřebné k uzavření smluv na výhodné zahraniční zájezdy. Vždyť vítěz nebo finalista SEP má vizitku, kterou si všude cení.


Zkrátka, hráči, funkcionáři i obecenstvo jsou rozhodně za udržení Středoevropského poháru, a to v jeho současné podobě. I přes pokles výkonnosti italských mužstev v posledních letech v Rakousku má italský fotbal dobrý zvuk. A proto není divu, že zástupci Rakouska ve výkonném výboru SEP chtějí dosáhnout toho, aby se Itálie vrátila do soutěže. Kdyby se to podařilo, znamenalo by to nejen sportovní vítězství, ale i posílení myšlenky přátelství sportovců na celém světě bez rozdílu, zda jsou z kapitalistické nebo socialistické země. Byla by to pádná odpověď vše reakčním časopisům, kterým účast vídeňských mužstev v soutěži s mužstvem z lidově demokratických zemí je stále trnem v oku. Časopisy, které stále vedly pomlouvačnou kampaň proti rakouským účastníků SEP, vyvíjejí nadále veškeré úsilí, aby zabránili jakémukoliv utužení styků mezi sportovci západních a východních zemí. Pokrokoví sportovci v Rakousku se dívají na Středoevropský pohár i z tohoto hlediska.

Vídeň se stále domnívá, že Italové si našli za SEP náhradu v Latinském poháru, který se hraje téměř ve stejných termínech, jako Středoevropský pohár. Při dobré vůli, by však italské kluby mohly obsadit obě soutěže. Při velkém počtu mužstev I. Italské ligy by to zase nebylo tak těžké.


Mistrovství světa ve fotbale 1958 pravděpodobně znemožní uskutečnění budoucího ročníku SEP. Toto přerušení však sotva bude mít vliv na zachování jedné z nejpopulárnějších fotbalových soutěží. Není možné tvrdit ani to, že by zápasy o Pohár evropských mistrů snížil význam SEP. Obě dvě soutěže jsou si sice podobné, ale SEP má nesporně rychlejší, a tím i zajímavější průběh, který ho dělá více přitažlivým. Rakouští „bummleři“ se proto už nemohou dočkat, kdy se SEP 1959 opět zaskví v plné slávě.pro blog sport antique sepsalČasopis Štart, roč. II, č. 37, 12. XI. 1957

nakoupit na fanzone.cz Filatelii s tématikou Středoevropského poháru naleznete na FANZONE
(2 - počet hlasů)
Přečteno 93 krát
Označeno v :