Sport a jeho tisk (1934)
časopis STAR

Sport a jeho tisk (1934)

A. Lorenc by A. Lorenc
Historie

Dnešnímu rozmachu sportu a všeobecně jeho oblibě přispěla valnou měrou i sportovní žurnalistika, která má svůj podíl na jeho vysokém kursu a potěšujíc, prosperitě.

Tak se staly sportovní rubriky denních listů, různých revuí a týdeníků, nehledě k speciálním časopisům, vyhledávanou četbou pro početnou sportovní obec. Za dnešních poměrů je již tisk důležitou a uznanou složkou ve sportovním životě, na niž se ovšem klade přímý a kritický zájem všech sportovců ne příliš skromné, ale skoro odůvodněné požadavky. Tím také podstatně stoupla zodpovědnost těch, kteří representují sportovní žurnalistiku prakticky ji provádějí.


A právě dnes nesmí býti tato zodpovědnost lhostejnou novinářskému stavu, když na jednotlivá sportovní odvětví v jejich vývoji a expansi působí vlivy řádu hospodářského, měnící jejich tvářnost stejně, jako dobové směry, osobní kult, nízký klubismus, zkreslená orientace apod. Proč? Poněvadž s již ozývají nářky a kritické hlavy v šíři veřejnosti, že úroveň našeho sportovního tisku pozbývá nejsilnějších kladů, jimž se otvírá dokonalá cesta k nové hodnotné a zajímavé písemné kultuře. Poznává se, že na práci sportovního novináře se ukáže nejlépe, jak autor referátů, reportáží, glos a úvah stačí udržeti krok s pokrokovým duchem tělovýchovných snah, jak s vážným a poctivým úmyslem chápe se pera, aby čtenáře přesvědčil o formě a věcném obsahu svých článků.

View the embedded image gallery online at:
https://sportantique.cz/sport-a-jeho-tisk#sigProIdc627507542

Musíme si upřímně přiznati, že tato verse není pouhou lidovou smýšlenkou, ale skutečností, potvrzenou kruhem povolaných odborníků, prostě zjevem, o němž je nutno zdravě uvažovati. Není přece žádným tajemstvím, že se nyní činnost sportovních novináře často paušalisuje a někdy vůbec omezuje na tuctové, neobjektivní psaní referátů, na nezáživné osobní polemiky a bezbarvé úvahy, jež pro svou průzračnou tendenci a chudou náplň jsou jen seriovým produktem řemeslného pera. Jestli je u nás ve sportovním světě pravých novinářských individualit, majících odborné znalosti, patřičné vzdělání a stylisační talent málo, nebude jich nikdy více, nepřipraví-li se půda pro průpravu a výchovu mladé generace mladých a nadějných novinářů, kteří by se rekrutovali z dobrých aktivních sportovců, řádně kvalifikovaných a schopných a kteří by později dali svému povolání pečeť seriosnosti a charakter literárního umění. Láska ke sportu a záliba v jeho provozu je nejúčinnějším předpokladem pro vytvoření typu zdatného a spravedlivého kritika, jehož přičiněním a čilostí se jistě pozvedne úroveň jeho tisku.


Činnost klubových referentů zasahuje jedině oblast místa nebo nejbližšího okolí, ale rovněž zasluhuje, aby jí byla věnována pozornost ze strany redakcí. Není přece možno, aby se trpěly případy klubovní zaujatostí, polovičatosti, trvalé improvisace a povrchnosti, hrubě zasahující do vnitřních poměrů v klubech a ohrožující sportovní hnutí v jeho ušlechtilých základech.


Sportovní život potřebuje nejen vyspělých borců, silných jedinců, ale i svědomitých informátorů a úspěšných propagátorů. Agitujte, sportovci, pro rozšíření a lepší budoucnost svého tisku.pro blog sport antique sepsalA. Lorenc, časopis STAR, č. 40, 4. Října, 1934

nakoupit na fanzone.cz Stará vydání časopisu STAR naleznete na FANZONE
(1 Hlasovat)
Přečteno 77 krát
Označeno v :