Sportovní fotografie (1952)

J. Pilman by J. Pilman
Sportovní sbírky

„Chceme přeci vidět! Vždyť jsme zaplatili!"

Podobné poznámky se ozývají každý týden na mnoha sportovních hřištích. Většinou jsou adresovány sportovním fotografům, kteří se krčí, plazí, shýbají i natahují, uhýbající letícím míčům i toušům, jen aby mohli zachytit ten nejzajímavější záběr. Zatím co se spokojení i rozčilení diváci rozcházejí do svých domovů, sportovní fotograf spěchá s neexponovaným filmem do temné komory a pokračuje ve své práci. „To všechno je hezké, “řeknete, „ ale my přece nejsme sportovními fotografy z povolání. Chceme sport fotografovat a dozvědět se čím, co kdy fotografovat a vůbec: jak nato?“. Nuže to je právě účel této publikace. A fotografovat sport ze záliby, z lásky z pohybu, z radosti, že můžete zachytit prchavý okamžik, který se nikdy nevrátí, či z jakéhokoliv jiného důvodu. Každý fotograf může zachytit po určitých zkušenostech okamžiky trvalé hodnoty. Přirozeně., že velkou výhodu bude mít vždy ten, kdo sportu rozumí, případně jej i závodně pěstuje. Předvídá tak správně akci sportovce, co a jaký výkon od něj může očekávat, který pohyb je možno zachytit nejlépe, nejsnáze a nejsprávněji.

Velmi důležitý je i fotografův postřeh, který není jen vrozený, ale získává se hlavně praxí. Nikdy nezoufejme, že jsme nestiskli spoušť v pravý okamžik nebo stiskli příliš brzy a pozdě. Pevná ruka, rozvaha, vytrvalost i umění vyčkat nevhodnější okamžik nepřijdou hned, ale dostaví se dříve či později u každého fotografujícího. Sport vyžaduje klid i rychlost a sportovní fotograf též.

Sportovní fotograf je zbaven největší starosti: hledání tématiky. Náměty se nabízejí samy. Problémem není, co zachytit, ale co zvládnout dříve. Sportovní fotograf je často jediným přímým prostředníkem mezi sportovci a příznivci sportu. Proto se při hlavních bojích odehrávají také boje fotografické: o nejlepší a nejzajímavější záběr. Často se po několika hodinovém napjatém čekání přijde ta rozhodná tisícina vteřiny, ve které fotograf zachytí to, co lidské oko mnohdy nepostřehne. Sportovní fotograf zachycuje dramatičnost i krásu pohybu., puls sportovního života, který se stále zrychluje. Hlavně v mládeži vzrůstá láska ke sportu a touha stát se novými reprezentanty naší vlasti-touha intenzivně pěstovat sport, účastnit se těch nejkrásnějších bojů na světě, bojů sportovních. A my nebudeme stát nevšímavě stranou, ale budeme se na nich aktivně podílet- fotografickým přístrojem v ruce.

pro blog sport antique sepsalÚvod z knihy, Sportovní fotografie, Josef Pilman, 1959

nakoupit na fanzone.cz Historické sportovní fotografie naleznete na FANZONE
(1 Hlasovat)
Přečteno 231 krát
Označeno v :