Stručný výklad pravidel hry kopané 1

František Cejnar by František Cejnar
Historie

Při hře footbalové hraje jedenáct hráčů na každé straně. Hra může býti zahájena, je-li na jedné straně nejméně 7 hráčů. Hráč, který vstoupí na hřiště po započetí hry, musí se nejprve ohlásiti soudci.


Hřiště je obdélníkového tvaru o 100 y až 130 y délky a 50 y až 100y šířky. Rozměry 115 y x 75 y jsou nejobvyklejší. Jedině soudce jest oprávněn rozhodovati o regulérnosti hříště. Hříště jest ohraničeno čarami, kratší jsou brankové (goal lines), delší slují čáry mezní (out lines). V každém rohu hříště je umístěn praporek s tyčí nejméně 5 stop o poloměru 1 y. Mezní čáry spojeny jsou uprostřed čárou půlící. Stře hřiště vyznačen jest měrou 10 y. Branku (goal) tvoří kolmé tyče (otesané trámce), zaražené na brankové čáře ve stejné vzdálenosti id obou rohových praporků, 8 y od sebe vzdáleny, břevnem nahoře, ve výši 8 stop nad zemí, spojené. Sítě brankovou jsou nezbytný. Ve vzdálenosti 6y od každé z brankových tyčí vedené kolmice k čáře brankové, 6 y dlouhé a mezi sebou spojené, ohraničují prostor, jež se nazývá brankové území. Tímtéž způsobem vedené kolmice ve vzdálenosti 18 y a dlouhé 18 y, mezi sebou spojené, označují pokutové území.


Proti středu od každé branky budiž ve vzdálenosti 12 y od čáry brankové vyznačena značka pro kop pokutový. Obvod míče pohybuje se mezi 68-71 cm, váha míče před počátkem hry budiž 370-420 g.


Hra trvá 2 x 45 min s přestávkou 5 min v poločase. Před početím hry soudce za přítomnosti obou kapitánů losuje, strana, jež vyhrává los, má právo voliti stranu hřiště nebo výkop. Hra zahajuje se výkopem, tj. kopem do míče volně stojícího ve střed hřiště směrem k nepřátelské brance. Míč je ve hře, když dorazil dráhu rovnající se jeho obvodu. Hra není zahájen zapísknutím soudce, nýbrž správně provedeným výkopem. Strany se mění pouze v poločase. Branky (goalu) je docíleno, prošel-li celý míč o předepsané váze a objemu mezi brankovými tyčemi, pod břevnem na zemi nebo ve vzduchu nad brankovou čáru, aniž by byl hozen, rukou udeřen nebo nesen kterýmkoliv hráčem útočící strany. Míč je ze hry, přejde-li celý čáru brankovou neb mezní.


Soudce nesmí za žádných okolností uznati branku, není-li nezvratně přesvědčen, že bylo branky skutečně docíleno. Při chytání neb vyrážení míče pěstí nechává mnohdy brankář míč přejíti ve vzduchu čáru brankovou. Stane-li se to a soudce jest tak postaven, že vidí skutečně, jak celý míč přešel za brankovou čáru, musí uznati branku. Míč jest stále ve hře, odrazí-li se od brankové tyče, břevna neb rohového praporku, aniž by opustil prostor hříště. Rovněž jest ve hře, dotkne-li se ve hříšti soudce neb mezního dozorce.


Pokračování příště.
pro blog sport antique sepsalAlmanach sportu, 1924

nakoupit na fanzone.cz Historická sportovní periodika naleznete na FANZONE
(1 Hlasovat)
Přečteno 622 krát
Označeno v :