Stručný výklad pravidel hry kopané 2

František Cejnar by František Cejnar
Fotbal

Přeletí-li celý míč pře mezní čáru (do zázemí), vhazuje hráč oné strany, která out nezavinila, z místa, na kterém tento přelétl mezní čáru, míč opět do hry.


Hráč vhazující míč do hry musí státi kteroukoliv částí obou nohou na mezní čáře, směrem do hříště, drží oběma rukama míč za hlavou a vhodí jej v libovolném směru do hříště. Míč jest po vhození ihned ve hře a nesmí hráč míč vhazující jim hráti po druhé dříve, dokud se míče nedotkl jiný hráč. Z vhazování nemůže býti docíleno přímo branky. (Hozením míče až do branky).


Jedním z nejdůležitějších pravidel kopané jest “offside”.


Hraje-li některý hráč míčem, jest každý hráč téže strany, který v tom okamžiku jest blíže nepřátelské brankové čáře, mimo hru (offside) a nesmí míč ani sám hráti, ani jakýmkoliv způsobem zabraňovat protivníku ve hře, ani se jakýmkoliv způsobem účastnit hry, dokud nebylo míčem opětně hráno, nejsou-li v onom okamžiku hry nejméně tři protivníci blíže vlastní brankové čáře.


Tedy každý hráč útočící stany musí míti mezi sebou a brankovou čarou 3 protivníky v okamžiku, když bylo jemu (neb tím směrem, kde se okamžitě nalézá) podáno. Nesmíme však zapomenouti na důležitou okolnost, že hráč musí jeviti aspoň úmysl hráti nebo překážeti protivníku ve hře, je-li pro offside nemůže nikdy soudce posici trestati.

Hra nesmí býti zastavena a strana nese některý hráč v posici offside. Porušení posice stojící odporuje protivníku nebo zasahuje neurčité výjimky – které ve většině případech jen slouží určité úchylky od původní základny, a to: hráč útočící strany nemusí míti mezi sebou a nepřátelskou brankovou čarou tři protivníky a není mimo hru offside.

  a) Při kopu z rohu,

  b) Při kopu od branky,

  c) Hrál-li míčem posledně protivník,

  d) Zdržoval-li se v tom okamžiku, když byl míč posledně hrán hráčem jeho strany na vlastní půli hříště,

  e) Při vhazování do zázemí,

  f) Ve všech případech, stojí-li v okamžiku, kdy míčem bylo hráno za míčem.


Obecenstvo a hráči se často mýlí a reklamují tuto výjimku ve hře i po provedeném kopu.


Výjimka tato vztahuje se pouze na hráče útočící stany, který míč vykopnutý spoluhráčem od rohového praporku první přejímá, tento nemusí míti před sebou tři protivníky a není offside. Proč tento hráč, ačkoliv nemá před sebou tři protivníky, není offside, dá se vyložiti ještě tím, že hráč kop z rohu provádějící podává vlastně míč do zadu a hráč přejímající je přejmul. Zkrátka řečeno, nalézá se v okamžiku podání za míčem. Aplikovati další možné případy offside po provedeném kopu z rohu na tuto výjimku nelze, všechny takové případy musí potom soudce řešiti jinak.


Pokračování příště.
pro blog sport antique sepsalAlmanach sportu, 1924

nakoupit na fanzone.cz Historická sportovní periodika naleznete na FANZONE
(1 Hlasovat)
Přečteno 241 krát
Označeno v :