Stručný výklad pravidel hry kopané 5

František Cejnar by František Cejnar
Fotbal

Mimo hlavního soudce jest třeba dvou pomezních soudců (mezních dozorců), kteří opatření soudce praporky se pohybují podél postranních mezních čar hřiště a jejichž povinností jest, dávati znamení hlavnímu soudci o tom, kdy míč je ze hry a kdy míč přešel brankovou čáru aneb bylo-li docíleno rohu.

Další povinností mezních dozorců jest podporovati soudce při dohledu na správné provádění hry, upozornit ho na neslušnou hru a surové chování se hráčů a vůbec na veškerá provinění proti pravidlům. Způsob upozornění soudce jest zvednutí a mávnutí praporkem.

Doporučují se praporky bílé, neboť mávání praporků jiných barev (často klubových) soudce snadno proti obecenstvu přehlédne. Při důležitých zápasech jest žádoucno, aby mezní dozorci byly neutrální. Neutrální mezní dozorci jsou povinni upozornit soudce na surovou hru a neslušné chování se hráčů a býti mu ve správném vedení hry všemožně nápomocni. Soudce může se neutrálních soudců tázati na jejich mínění, zda přešel míč brankovou čáru mezi brankovými tyčemi. Mezní dozorci mají právo upozorniti soudce na ony přestupky pravidel, o nichž se domnívají, že je soudce nemohl viděti. Soudce se v podobném případě s mezními dozorci dohodnouti, zvláště jsou-li tito neutrální.


Jest povinností m soudců jednati podle informací neutrálních mezních dozorců v případech, jež nepodařilo se jim samotným zpozorovati. Mezní dozorci mají rovněž stopnutý čas hry, mají bdíti nad tím, aby, aby žádný z vyloučených hráčů nevrátil se do hříště. Konečné rozhodnutí náleží ovšem soudci hlavnímu, tento má právo měnit rozhodní mezních, má právo vyloučiti mezního dozorce ze hříště pro nesprávné nebo neoprávněné zakročování nebo nepřístojné chování a stanoviti zástupce.


Této moci (autority) má ovšem soudce použíti v případech krajní nutnosti, jež napomenutí nebo výstraha dostač. Diskvalifikovaný hráč nesmí po dobu svého trestu působiti jako mezní dozorce. U nás přihlíží se bohužel na funkci mezních dozorců jako na funkci podřadnou – ja z praxe víme – že jsou kolikráte k mistrovskému zápasu v poslední chvíli sháněni autaři a pod dlouhém čekání vyrukují na hřiště dva sotva dvanáctiletí chlapci, kteří nedopustí, aby míč se jen dotkl mezní čáry, jinak již zuřivě mávají praporkem.

Při této příležitosti nutno poznamenati, že míč musí být celým svým objemem za brankovou nebo mezní čárou, aby byl ze hry.


Ještě mnoho a mnoho by bylo nutno vyložiti o pravidlech hry, která se stává stále a stále populárnějším sportem. Podrobný výklad podávám v oficiálním časopise „Fottballový soudce“ na což zvláště upozorňuji hráče, kluby i širší veřejnost.
pro blog sport antique sepsalAlmanach sportu, 1924

nakoupit na fanzone.cz Historická sportovní periodika naleznete na FANZONE
(1 Hlasovat)
Přečteno 195 krát
Označeno v :