Sudičky odznaků

Ulč, Kalát by Ulč, Kalát
Sportovní sbírky

Zpráva o nejstarší „pramedaili“ nebo chcete-li parodznaku pochází ze 3. století před naším letopočtem.

Tímto „praodznakem“ byla zlatá spona, vlastně knoflík, který daroval Alexandr Makedonský rabbímu Jonathanovi za to, že vedl sbory židovských vojáků pod Alexandrovými prapory k válečnému vítězství.

Vlastní rodina sportovních odznaků

Vlastním otcem odznaků ve vaší sbírce je štít.

Je to otec úctyhodný a jeho původ je mnohem starší, než se obecně soudí. Tuto důležitou součást každého bojovníka nacházíme už v starověku, především u východních národů, zvláště Peršanů, Číňanů, Indů, Egypťanů, ba ještě i u civilizací ještě starších, jak ukazují některé pozoruhodné archeologické nálezy poslední doby.

View the embedded image gallery online at:
https://sportantique.cz/sudicky-odznaku#sigProId675d8a6a11

Původně byl válečný štít pokryt jen prostou koží. Záhy však vzrůstající válečné umění vyžadovalo, aby nedocházelo k omylům a tedy, aby příslušnost bojovníka bylo možno rozeznat už na dálku právě výzdobou štítu.

Nejdříve byl štít dělen, půlen, čtvrcen napříč i podél a na jednotlivých polích štítu se objevily různé barvy. Současně s tím byla do polí vsunována tzv. figura – určitý symbolický předmět božstev, nakloněných jednotlivým válčícím stranám. Bylo to nejčastěji zvíře, rostlina, symbol slunce, ale i moci příslušného vládce atd.

Rozkvět znaků na štítech nastal ve středověku. Zasloužilo se o to tehdy tak oblíbené rytířství, které bez pestře pomalovaného štítu, korouhve, brnění a přilby nemohlo existovat. Byl to právě jas tepaného kovu a pestré barvy praporů a štítů, které tolik přispěly k okázalosti i romantice rytířských soubojů.

Protože každý feudální pán byl v podstatě rytířem, jeho osobní barvy a tvar štítu a helmy přebírali na válečných taženích i jeho bojovníci. Vybavit každého žoldnéře (nehledě už na nižší stav) takovými proprietami, přišlo příliš draho. Ostatně válečné tažení i tak nebyl žádný levný špás.


Proto se tyto součásti rytířské zbroje spolu s válečnými barvami pána poněkud odhmotnily, staly se pouhou abstrakcí a obraz této abstrakce se pak vešel na docela malou plochu. To, co symbolizovalo- pánovu sílu a moc – se pouze vyrylo a namalovalo.

Tak vznikl erb -starší sourozenec odznaku.

Erb se záhy ukázal jako praktické znamení nejen pro válku. Bylo jím možno označit- jak vojenskou skupinu, tak i majetek. Erbem, obtisknutým ve vosku (pečetí), bylo možno ověřit pravost důležité listiny.

Protože majetek feudálů i měst stále vzrůstal a bylo třeba stále víc a víc něco označovat, ověřovat pravost a příslušnost – objevily se se už koncem 13. století první odznaky.

Odznakem v tomto smyslu bylo jednoduché znamení, vycházející z erbu (či znaku) – a naznačovala s jím především příslušnost k vládci. Odznak byl našit na majetku, jako na nábytku, výstroji, na mincích, knihách, náhrobcích, chrámovém příslušenství a jinde.

To už však feudalismus překročil svůj zenit a formy společenského životy se pozvolna měnily. Docházelo k vytváření řemeslnických cechů, bratrstev, spolků a „knapšadtů“. Odznak svou vnější podobou se stále ještě přibližuje k těm předcházejícím, ale jeho sociální náplň je jiná. Teď už naznačuje příslušnost majetku a osob k jednotlivým plánům a svobodným městům, ale vztah a sympatie k určité společnosti, tovaryšstvu, řádu nebo cechu.

Koncem 18. století, po vítězném nástupu měšťanstva k moci, dochází k mohutnému rozmachu spolkového života. Boj národnostní a sociální se stále častěji dostává nejen na prapory, ale i na podoby odznaků. Tak je tomu i u nových vzdělávacích a dělnických spolků, u nichž se zcela pochopitelně objevují i dělnické symboly, barvy a s nimi i odznaky.

Stále víc lidí nosilo odznaky na klopách, aby tak veřejně hlásali svou příslušnost k jednotlivým spolkům, organizacím, politickým stranám i světovému názoru.

Nebudeme daleko od pravdy, když prohlásíme, že teprve 20. století – kromě ohromného rozmachu vědy, techniky a politiky – se stalo také stoletím intenzivního rozvoje sportu. Zde je i původ odznaků sportovních. Především jsou to barvy dresů a hráčské rekvizity, symboly jednotlivých sportů, které se stávají bojovými symboly sportovního odznaku.

Není bez zajímavosti, že to byla opět ta konzervativní Anglie, která se stala kolébkou novodobého sportů a tím také novodobého „badge“ (odznaku), který se pak rychle rozšířil do celé Evropy a samozřejmě také k nám.Pozoruhodná kniha o historii fotbalových odznaků a heraldice, Naše fotbalové odznaky, rozhodně stojí za přečtení.
pro blog sport antique sepsalFrantišek Ulč, Jaroslav Kalát, z knihy Naše fotbalové odznaky, 1994

nakoupit na fanzone.cz Sportovní odznaky, vyznamenání a medaile naleznete na FANZONE
(4 - počet hlasů)
Přečteno 115 krát
Označeno v :