Sport a tělesná výchova v rozhlase

Daniel Markvart by Daniel Markvart
Historie

Československá rozhlasová společnost „Radiojournal" věnovala od samých počátků rozvoje rozhlasu v naší republice plnou pozornost tělovýchovnému a sportovnímu hnutí.

Činila tak a činí jednak zpravodajstvím o sportovních a tělovýchovných událostech, jednak přednáškami o sportu a tělovýchově, konečně přenosy tělovýchovných a sportovních událostí, t. j. přímým vysíláním jejich průběhu s místa děje.

Zpravodajská služba Radiojournalu ve prospěch tělovýchovy a sportu je organisována velmi pečlivě. Každodenní večerní zpravodajství Čsl. tiskové kanceláře, vysílané ve 22.00 hod., hlásí také zprávy sportovní, kterým jest věnována zvláště velká pozornost v relaci nedělní. Aby o nedělních sportovních událostech byli posluchači informováni co nejrychleji, vysílá ČTK. pro Radiojournal nej důležitější výsledky a stručné referáty o událostech neděle také ve zvláštní relaci, která na jaře bývá zařazována v 19.00—19.05, v létě s ohledem na pozdější začátek sportovních zápasů na 20.55—21.00 hod. Kromě tohoto zpravodajství vysílá Radiojournal ještě vlastní sportovní zprávy podle potřeby v různých dobách denních. Důležité výsledky zápasů čsl. footballových mužstev v cizině, utkání vynikajících čsl. sportovců v zahraničí bývají hlášeny ihned po obdržení telegrafické nebo telefonické zprávy. Někdy vyšle Radiojournal svého sportovního hlasatele do ciziny, aby přímo odtamtud hlásil výsledek zajímavého utkání a podal přímý referát. Stalo se tak na příklad 12. listopadu 1930, kdy sportovní hlasatel hlásil z Vídně referát o finálovém zápasu středoevropského poháru. A. C. Sparta—Rapid.


Zvláštní pozornost věnuje náš rozhlas celostátním sletům a sjezdům našich velkých tělovýchovných organisací. Delší dobu před každým sletem zařazuje pravidelné sletové zpravodajství. Činil tak vždy před slety všesokolskými, učinil tak před Dělnickou Olympiádou a sletem Čsl. Orelstva. Rozhlasem jsou jednoty a členové těchto tělovýchovných svazů neustále informováni o postupu přípravných prací. Témuž účelu slouží přednášky, které bývají před takovými podniky zařazovány, stejně jako před významnými závody sportovními. Tělovýchově a sportu věnuje se vůbec v přednáškovém programu všech čsl. vysílacích stanic velká pozornost.


Nejzajímavější a nejúčinnější jsou ovšem přímé přenosy veřejných cvičení a sportovních závodů. Sportovní přenosy mají v našem rozhlase již svoji několikaletou tradici. Čsl. rozhlas byl první, který se pokusil se zdarem vysílati průběh sportovního neb tělocvičného závodu. Počátek byl učiněn 28. října 1925, kdy byl vysílán štafetový běžecký závod pořádaný pod názvem „hold čsl. atletiky neznámému vojínu". Rok 1926 přinesl událost mimořádně významnou: Vysílání VIII. Všesokolského sletu. Vysílaní sletové scény, sletových cvičení a sokolského průvodu Prahou bylo sice technicky neobyčejně obtížné, ale zdar těchto přenosů byl vzpruhou k dalším podnikům tohoto druhu. Hlasatelskou službu obstaral p. Havel. 18. září téhož roku vysílal Radiojournal zahájení automobilové výstavy v Praze a 3. října po prvé footballový zápas. Bylo to mezinárodní utkání československého klubu S. K. Slavia s nejlepším tehdy maďarským klubem Hungarii.

View the embedded image gallery online at:
https://sportantique.cz/sport-v-rozhlase#sigProIdf62a5b8974

Průběh tohoto pro rozhlas historického zápasu hlásil red. Laufer. Dlužno připomenouti, že čsl. rozhlas se tehdy jako první evropská stanice pokusil o vysílání kopané, teprve po Praze přišla s vysíláním footballových zápasů Anglie a Německo, po nich pak některé jiné státy. Vysílání footballových zápasů jest stále ještě otázkou technické zdatnosti a pohotovosti sportovního hlasatele, kterého otázky byly u nás se zdarem rozřešeny. Úspěch prvního footballového vysílání způsobil, že již 10. října byl opět vysílán zápas Slavia—Vasas, 28. října mezistátní zápas Československo—Italie, 14. listopadu Slavia—Teplitzer F. C. a 21. listopadu zápas A. C. Sparta—A. F. K. Vršovice, jehož průběh hlásil pan Volák.


Obliba, které si sportovní přenosy u posluchačů získaly, byla podnětem k rozmnožení sportovních a tělocvičných přenosů v příštích letech. Zmíníme se jen o nejzajímavějších přenosech. 6. února 1927 byl poprvé vysílán průběh footballového utkání dvou nejpopulárnějších našich klubů, Sparty a Slavie, který hlásil bratr Slavie p. Plodr. Významnou událostí tohoto roku bylo vysíláni veřejného cvičení a slavnostního průvodu II. Dělnické Olympiády, dále mezistátního footballového zápasu Československo—Rakousko. Do pořadu sportovních přenosů přibyly některé nové sporty: 8. května lawn-tennisové utkání ČSR—Řecko o Davis Cup (hlásil p. Hyks), a vysílání závodů lehko-atletických IT. července, jejichž průběh hlásil p. Fikl, 4. září lehkoatletické utkání Italie—Československo vysíláno z Brna, kde hlásil hlasatel Liška. V roce 1928 bylo vysíláno celkem 11 sportovních přenosů, mezi nimiž jako nový druh sportu závody v sáňkování z Tater. Do oboru těchto přenosů patřilo také veřejné vystoupení slovinského hasičstva, vysílané s pražského Stadionu na Strahově. V r. 1929 vysílalo se celkem 16 sportovních přenosů, mezi nimiž byl novinkou přenos mezinárodních závodů ve skoku na lyžích ze Zakopaného a vysílání koňských dostihů z Pardubic. Ze slavností tělovýchovných byl vysílán slet čsl. Orelstva (veřejné cvičení, sletová scéna a průvod), a sokolské cvičení ze Stadionu v Plzni. Rok 1930 přinesl celkem 19 velkých sportovních přenosů, mezi nimi 11. května automobilové závody Zbraslav—Jíloviště, 31. srpna mezistátní zápas ČSR—Rakousko ve vodním polu, zahájení III. světových ženských her a jako zvláštní novinku přenosy ze zahraničí. Toho roku vysílal náš Radiojournal z Berlína mezistátní footballové utkání Praha—Berlin, z Prahy mezistátní zápas Československo—Španělsko, ze Ženevy turnaj o pohár národů, ve kterém zápolila úspěšně S. K. Slavia, z Vídně zápas A. C. Sparty s First Vienna o středoevropský pohár, z Norimberku zápas Sparta—I. F. C. Nürnberg, z Lipska representační utkání střední Německo—Čechy, z Antverp mezinárodní utkání Československa s Belgii, z Mnichova zápas Sparta—S. V. Munchen 1860. Ke sportovním přenosům ze zahraničí přiřadilo se také vysílání slavnosti Všesokolského sletu z Bělehradu, odkud vysílal se průběh hlavního cvičení a průvod účastníků Bělehradem. Hlásil hlasatel Havel, přenosy sportovní vesměs red. Laufer.


Statistika za rok 1931 není ovšem dosud úplná, ale data z I. pololetí ukazují, že počet sportovních přenosů stoupá. Do konce května t. r. vysílala Praha celkem 14 velkých sportovních přenosů. Nově přistoupil kanadský hokej, který svou bojovností a rušností hodí se snad ještě lépe než kopaná do rozhlasu. Vysílání zápasu čsl. reprezentačního mužstva s Kanaďany 18. ledna a vysílání hokejového šampionátu z Krynice ve dnech 6., 7. a 8. února zůstalo jistě všem posluchačům v dobré paměti. Jinou novinkou sportovních přenosů stal se v tomto roce box. Vysílání průběhu rohovnického zápasu Nekolný—Roth o šampionát Evropy a rohovnického utkání Nekolný—Alverel je jistě dosud v živé paměti.


V tomto roce chystá se náš rozhlas ještě k dalším přenosům, do jejichž rámce zapadne též vysílání významných podniků, pořádaných u příležitosti celostátní výstavy sportu a tělesné výchovy v Pardubicích. I tomuto podniku věnuje rozhlas velkou pozornost jednak pravidelným zpravodajstvím, jednak chystanými přenosy. Je vidět, že rozhlas má plné pochopení pro potřeby tělovýchovy a sportu a dokumentuje tím svůj smysl pro časovost, pro tempo současného života a pro charakteristické zjevy naší doby.pro blog sport antique sepsalDaniel Markvart

nakoupit na fanzone.cz Velký výběr sportovních memorabilií na: FANZONE

Zdroj: Sport a tělesná výchova, Knihtiskárna Orbis, Praha XII, 1931

(1 Hlasovat)
Přečteno 9 krát
Označeno v :

Více z této kategorie:

« I my máme svého Venturu