Sportovní sbírky

Sportovní sbírky

Mezi historické sportovní suvenýry, sportovní sbírky můžeme zařadit předměty, které jdou napříč sběratelskými obory. Mezi ně patří například filatelie, zabývající se se předměty filatelistického zájmu, zejména známkami, celistvostmi, otisky razítek. Dále filokartie, záliba ve sbírání pohlednic, faleristika, zabývající se předměty jako jsou řády, medaile a odznaky, ale i třeba filumenie, obor věnovaný sbírání zápalkových nálepek. Numismatika je věda, která se zase zabývá historií platebních prostředků, jako jsou mince. Ostatní předměty, nazývané také memorabilia, volně přeloženo jako předměty památeční, sbírky pamětihodností nebo jednoduše upomínkové předměty. Do nich můžeme zahrnout různé sportovní artefakty, fotografie s podpisem, sportovní dokumenty, jako jsou zápisy z utkání, pozvánky, vstupenky, apod. Jako velmi speciální sbírkové předměty tam můžeme zařadit i artefakty z olympijských her. Některé předměty pak mohou jít napříč výše jmenovanými obory. Sběratelé mohou svoje sbírky také třídit podle příslušnosti ke sportovním klubům, jednotlivým sportovcům nebo disciplínám, případně podle příslušnosti ke státu, který sportovec reprezentuje.

Barvy ve sportovní heraldice

by

Tak jako ve všeobecné sportovní heraldice barvy určovaly na první pohled příslušnost nejdříve k jednotlivým sportovním vládcům a později ke skupinám lidí, spojených stejnými zájmy a stejnými idejemi – tak ve sportovní heraldice mají barvy své přední místo.

Číst dál...