S. K. Slavia poráží Vys. sport 26-0
časopis STAR, 1931

S. K. Slavia poráží Vys. sport 26-0

Časopis STAR, 1931 by Časopis STAR, 1931
Historie

Poslední mistrovský zápas rugbyový mezi Spartou a Slavii zvýšil opět zájem obecenstva o tento nádherný sport u nás.

Značnou zásluhu o to má A. C. Sparta, která svými propagačními zápasy jak v Praze, tak na venkově šíří oblibu rugby u nás.


Jest viděti z toho, že nadšená a obětavá práce přemůže mnoho překážek a že snad se u nás až příliš naříká na to, že není peněz k účinné podpoře rugby. Že nejsme sami, kteří se musíme probít těžkými začátky a navzájem jak obecenstva, tak i žurnalistiky, uvidíme nejlépe, podíváme-li se na vývoj a současný stav rugby v Itálii.


Také v Itálii jest rugby poměrně mladý sport. Jest sice pravda, že tam se začalo hráti již před válkou, která ale slibný vývoj rugby plně přerušila. Teprve po válce několik nadšených pracovníků, mezi nimi hlavně S. Bellandi a předseda velkého athletického klubu Rampoldi zároveň s Francouzem G. Laportem navázali styky s francouzskou federací.


Vyžádali si pravidla hry, vyslání propagačního mužstva, které sehrálo zápasy v Miláně a Bologni, načež utvořilo se při velkých klubech několik rugbyových odborů a konečně i jednoho dne nová Federace...


Vše zdálo se být na nejlepší cestě, italská mužstva osvojila si velmi dobrý styl hry a podnikala časté zájezdy do Francie. Byla to právě doba, kdy jsem jakožto mezinárodní jednatel našeho svazu sjednal mezinárodní utkání s Italii v Praze, když v poslední chvíli přišla překvapující zpráva, že italská federace byla pro nedoceněnou nedisciplinovanost hráčů rozpuštěna a utkání mezistátní s námi odřeknuto. Zákulisí celé affairy však bylo poněkud jiné: italští rugbymeni domáhali se tu podpory svého sportu a práv, které měly mocnější svazy jiných sportů (hlavně finančních). Celá věc byla likvidována tím způsobem, že rugby bylo přičleněno ku svazu footballovému a snaží se obětavou prací přemoci překážky, které se mu kladou v cestu. Výsledky této práce se již pomalu ukazují. Dnes jest v Italii 20 rugbyových klubů, a sice v Turíně, Milánu, Padově, Modeně, Bologni, Janově, Římě a Neapoli. Hraje se vylučovací pohárová soutěž, kde ve finále se tentokráte utkám Amatori R. C. proti Roma.

Bohužel trpí italské rugby stejnou nemocí, jako naše, a sice nedostatkem dobrých soudců. Jest to nové vděčné pole pro technickou komisi našeho svazu, aby vychovala řadu dobrých odborníků, kteří by pokračovali v činorodé práci pro rozvoj rugbyového sportu u nás.


R. O. Bauše,

předseda Svazu rugbyového v ČSR

Časopis STAR, Praha, 16. listopadu 1923pro blog sport antique sepsalDaniel Markvart - Časopis STAR, 20. Června, 1931

nakoupit na fanzone.cz Historické sportovní časopisy naleznete na: FANZONE

(1 Hlasovat)
Přečteno 168 krát
Označeno v :