Ředitel Southamptonu o Slavii (1906)

Henry by Henry
Fotbal

Mr. H. M. Ashton, ředitel Southampton F.C. publikuje v místním žurnále tento článek, jenž zajisté bude zajímat čtenáře Sport a her. Nadepsán jest článek páně Ashtonův:

Slavia F.C. v Praze


Při posledním turné „svatých“ po kontinentě byly jsme pozváni k diner od Slavie, footb. Klubu v Praze, oním pohostinným a úplně srdečným způsobem, ve kterém žádný národ nepředčí Čechy, jeden z jejich funkcionářů prostřednictvím přítele, který umí anglicky pravil, že by byli velice rádi, kdyby několik zpráv o jejich klubu vyšlo v našem listě, který čtou každý týden a který pokládají za jeden z nejlepších footb. Listů v Anglii. Snaže se jejich přání splniti a domnívaje se, že i naši čtenáři měli by něco věděti o jednom z nejlepších klubů v cizině, slíbil jsem uveřejniti data, která jsou známa o klubu a jeho historii z dvou návštěv z okouzlující, zajímavé a starobylé Praze. Football rozšířil se postupně přes Německo do Rakouska, a asi před deseti léty byla výhradně od Čechů založena Slavie, a již od počátku hrála přesnou Associační hru. Oxford Un. bylo prvním (angl.) mužstvem, které hrálo s výsledkem 3:0 před 7 léty. Od té doby se utkaly se Slávií Civil Service, Surey Wanderes, a Cambridge Un. Southampton byl prvním professionálním klubem, který podnikl turné po kontinentě, a zvítězil v každém matchi počítaje v to i Slavii. Celtic, Tottenham a Newcastle hráli s nimi též. Slavia první angažovala profess. Traineurea, Maddena z Celticu před dvěma saisonami, a jeho velké, neúnavné úsilí přispělo asi k tomu, že učinila tak velký pokrok. Když South hrál toho roku se Slávií, Maddden s tak napjatým interesem očekával výsledek, jako by pokládal tuto hru za finále angl. nebo skotského poháru, a své lidi přivedl na stejný vrchol ethusiasmu.

Tito nacházeli se již delší čas v nejpřísnějším trainingu, odepíraje si vše, co by snad mohlo překážeti jim v úspěších, naproti tomu „svatí“ prodělali již 14denní „sváteční“ turné s Belgií, Německem a Dánskem, s cestami po železnici, které též padají na váhu, ovšem bez trainingu, a výsledek toho byl, že Slavia v prvním matchi, podavší pěknou ukázku přesné hry a značné schopnosti, zvítězila k nesmírné radosti svých přátel. Avšak v druhém matchi „Svatí“ teprve ukázali pravý ligový football a zvítězili hladce.pro blog sport antique sepsal Sport a hry, č. 47, 28. Prosince, 1906. -Henry-

nakoupit na fanzone.cz Historické sportovní dokumenty a archiválie na FANZONE
(2 - počet hlasů)
Přečteno 81 krát
Označeno v :