Z matche Slavia - Viktoria
Z matche Slavia - Viktoria

Slavia v. Viktoria (Hamburk) 14:3

Grund, 1906 by Grund, 1906
Fotbal

Slavia nastoupila s pozdraveným Vaňkem za ochuravělého Malého, Baumruka zastupoval Úzký, dosud nemocného Em. Bendu Jirkovský.


Přes to hrála Slavia první polovici zápasu v krásném slohu, přesně zaokrouhlené hře, opřené o vzájemné dokonalé porozumění všech členů téže řady i přesný kontakt mezi všemi řadami. Viděli jsme zase jednou mužstvo Slavia jako harmonicky vyvinutý organismus, v každý jednotlivec jest údem s určitým místem, přesně vymezenou, a přece vzájemně se doplňující funkcí, kde všechno pracuje společně jednou myšlenkou prodchnuto za jasným cílem. Hosté nedovedli klásti odpor, jenž by stačil zviklati kombinační umění Slavie. Ve druhé půli červenobílí upadli v starou svou chybu, hrajíce nedbalou, méně dobrou, byť i stejně na počet branek úspěšnou hru, která se jim ovšem vymstila ve způsobě tří obdržených branek. Podivné to seskupení čísel 14 a 3! O hostech bohužel nutno konstatovati, nejen že neplnili nadějí vzbuzených reklamními bulletiny (jež se opíraly o sdělení výboru Viktorie), nýbrž se ukázali mnohem slabšími než při prvé návštěvě v Praze. Jest těžkou posuzovati umění mužstva z jednoho jediného zápasu, nechtějíce hostům ukřivditi, chceme se domnívati, že dlouhá cesta způsobila sklesnutí jejich formy a že hráli pod deprimujícím vlivem přívalů neúspěchů. Hru řídil p. Joe Gruss (C. S. S.) a přítomno bylo 3000 osob, mezi nimiž dosti bylo těch, kteří ke škodě hostí připojovali posměch z pořekadla.Dvakrát opakovaný výkop Slavie vede k toku z pravé strany, která zastavena, a Viktoria hned v prvé min. zaměstnává Jeníka. Domácí útočí, Košek projde obranou, před samým goalem však oloupen o míč, útok hostů, Veselý před goalem dává vysokou ránu, shluk, a Jeník stěží zachraňuje. Kombinace Košek - Vaněk končí ranou rekonvalescenta Vaňka, jež oslavuje své pozdravení (5. min 1. goal Sl.) Slavia tísní, Košek nemůže doběhnouti míč daleko do předu podaný, jenž stává se kořistí brankářovou. V 9. min. chytá beck ránu Vaňkovu a hned na to shot Jennyho chycen brankářem, při čemž padající Bělka nevyzpytatelným otočením vráží míč tak prudce do brány, že tento se může ještě z goalu od zadní tyče vrátiti zpět do pole (2. goal). Viktoria naznačuje útoky, které však nejdou za Veselého a Novýho. Ve 14. Min rozhodná hra tří vnitřních, před samou brankou podání na Jennyho, ťuknutí do míče a Bělkova placírovaná rána znamená 4. Goal v 17. Min. Forward domácích jakoby si umínil dávati goaly v dvouminutových intervalech, neboť sólo Koškovo uzrává v dělovou ránu, proti které je brankář bezmocný (5. Goal). Domácí stále útočí jsouce výborně podporování halvem. V 22. min. podání Kotoučovo na Jennyho, přehrání Koška, shot a rána odráží se od nastavené nohy brankářovi do goalu (6. Goal). V 24. min. (dnes nebezpečný Vaněk) offside Viktoria jsouce přirozeně tak rychle po sobě jdoucími úspěchy domácích deprimována, hraje rozházenou hru, postrádající důrazu, která pouze místy je přerušována malými návštěvami. Domácí naopak posilnění vědomím své převahy úplně zatlačují zoufale se bránící Viktorii. Ve 24. Min. Vaněk útočí, obejde backs a podává na Bělku, jehož rána (na kterou digustovaný brankář vůbec již nešel) znamená 7. goal. V 29. min. připravuje Jenny ranou, která skáče po břevně, pravá Tantalova muka brankáři Kubáskovi. V 30. min. volný kop pro Viktorii za Bělkovo vražení. Hned na to střílí Jenny nad. V 32. Min. prvně za celou hru chytá brankář V. míč Úzkýho a odhazuje. Nerozhodná hra Novýho nechá přejít forward Viktorie až na Jeníka, který zachraňuje. V 36. Min. první roh pro S. K. S. V 38. min. Bělka 2 m před goalem střílí nad. Milda překličkuje tři hráče, podání na Jennyho a těsně k tyči, brankář V. chytá, hraje však rozčileně, že míč sotva udrží v rukou.


Slavia 7

Viktoria 0


Z výkopu V. vážně útočí, Veselý zachraňuje. Odpočinek vlil nové síly do údů Hamburčanů, neboť znovu jsou u goalu červenobílých, opozdivší se pravá spojka obdrževší podání do zadu, bez dlouhých okolků střílí a vysoká rána uniká s nataženýma rukama Jeníkovýma pod břevnem do goalu (první goal V. v 2. min.). Hosté se však dlouho neradují, neboť útok Vaňkův, centr, scumage a Jennyho míč sedí (8. goal 3. min). V 5. Min. útok Úzkýho, kombinace Jenny-bělka, podání na Vaňka a 9. goal způsobuje, že brankář sesazen na levé křídlo. Nová goalkeeper ještě nezdomácněl, když jest mu, co činiti se střelou Jennyho, kterou sice vyráží, ale za to pouští míč vrácený Bělkou (10. Min 10. Goal). Brána hostí zakouší hotovou blokádu. Ještě jsme se nevzpamatovali, a již hbitý Vaněk proměňuje Úzkýho centr přízemní rannou v 11. Goal. Vaňkův centr sbírá Bělka hlavou asi ve výši 1 m od země, brankář šťastně chytá a za potlesku obecenstva odhazuje. V 14. Min. hosté útočí, vynucují roh, který dobře zahrán před samý goal a pravým halvem proměněn ve 2. Goal V. Viktoria se očividně rozehrává a zaměstnává i často Jeníka. Obrana domácích majíc za to, že oba úspěchy byly náhodné nevěnuje dosti pozornosti hostům, kteří proniknuvše pře samý goal scorují po třetí v 19. Min. pravým křídlem, jehož volná rána proklouzne Jeníkovi nohama. V 20. Min. Košek offside, v 21. Min. nesprávný goal Úzkým docílený neuznán pro překážení brankáři ve hře. Slavie útočí, shoty jsou všechny do outu. 26. Min. Koškův míč se dokulí přes ruku neobratně si počínajícího brankáře do goalu (12. goal. V 28. min), roh pro S. K. S. zahozen. V 31. Min. připojuje Košek z Jennyho podání 13. goal. Nešťastné číslo 13 však nemá dlouho trvati. Slavia útočí, Jennyho zadovka vyražena brankářem k noze Úzkýho, centr a Košek vnáší míč do goalu (33. Min 14. Goal.) V 35. Min. volný kop pro V.


V 36. Min. útok Viktorie, Veselý podává příliš prudce na Jeníka, čímž zaviní roh, který by byl dopadl pro domácí osudně (jako jeho předchůdce), kdyby v rozhodném okamžiku pravý halv místo shotu nebyl míč důkladně rukou přirazil. Zbytek hry končí za obléhání branky hostů, ačkoliv i tito ještě několikrát vážně ohrozili branku domácích.
pro blog sport antique sepsalGrund., Sport a hry, č. 41, 1906

nakoupit na fanzone.cz Historické sportovní časopisy a noviny zakoupíte na FANZONE
(1 Hlasovat)
Přečteno 462 krát
Označeno v :