Stručný výklad pravidel hry kopané 4

František Cejnar by František Cejnar
Fotbal

Pro každý zapas určen jest sborem soudců soudce. Jeho povinností je v prvé řadě přesvědčiti se o regulérnost hřiště, jeho rozhodnutí jest právoplatné a může býti pouze rozhodnutím sboru soudců změněno.

Povinnost soudců- jest dále bdíti nad zachováním pravidel a rozhodovati ve sporných případech. Jeho rozhodnutí o skutečných případech, týkajících se hry samé, jest konečné. Soudce vede záznam o průběhu hry a funguje současně jako měřič času.

Chová-li se hráč neslušně, má jej napomenouti, opakuje-li se podobný případ, má viníka nebo viníky vyloučiti. Chová-li se spoluhráč násilně vůči spoluhráči nebo soudci, má soudce právo jej vyloučiti bez předchozího napomenutí. Jména viníků oznámí soudce příslušné sportovní instanci, jež jej k vyšetření, resp. potrestání viníků povolána.


Soudce má právo nahraditi čas následkem zranění hráče, defektu míče nebo podobným způsobem promarněný a má právo nedovoliti vůbec zahájení hry, když tomu okolnosti nedovolují. Má právo přerušiti neb ukončiti hru pro tmu, pro mísení obecenstva do hry, pro špatné počasí, pro neuposlechnutí nebo i z jiných důvodů, jež uznal za závažné a dostatečné.


V každém z těchto případů musí předčasné ukončení zápasů oznámiti oné nadřízené korporaci, pod jejíž pravomoc spadá klub, na jehož hříšti byl zápas hrán. Korporace tato musí se záležitostí tou dále zabývati.


Pravomoc soudcova vztahuje se i na případy spáchané při dočasném přerušení hry nebo když míč je ze hry.
pro blog sport antique sepsalAlmanach sportu, 1924

nakoupit na fanzone.cz Historická sportovní periodika naleznete na FANZONE
(1 Hlasovat)
Přečteno 318 krát
Označeno v :