Fotbal

Fotbal

"Fotbal, jak ho známe v dnešní podobě, se zrodil v Anglii začátkem druhé poloviny 19. století. Tento fakt ví dnes už skoro každý, kdo se o tento sport jen trochu zajímá. Jenže toto veličenstvo mezi sporty by mělo mít svůj rodokmen. A v tom je kámen úrazu. Fotbalových předků bylo totiž tolik a měli tak různé podoby, že sestavení pořádného rodokmenu Jeho Veličenstva Fotbalu snad není ani možné". Petr Schaffer

Heja-Heja Slavia (1965)

by

V historii nejstaršího fotbalového klubu najdeme jistě hodně významných okamžiků. Mezi ty nezapomenutelné patří zcela jistě příchod J. W. Maddena a také jeho „znovuzrození“ díky Odboru přátel v roce 1964.

Číst dál...
Strana 6 z 6