Fotbal

Fotbal

"Fotbal, jak ho známe v dnešní podobě, se zrodil v Anglii začátkem druhé poloviny 19. století. Tento fakt ví dnes už skoro každý, kdo se o tento sport jen trochu zajímá. Jenže toto veličenstvo mezi sporty by mělo mít svůj rodokmen. A v tom je kámen úrazu. Fotbalových předků bylo totiž tolik a měli tak různé podoby, že sestavení pořádného rodokmenu Jeho Veličenstva Fotbalu snad není ani možné". Petr Schaffer

S. K. Slavia v Sportlust 13:2

by

Počasí nepřálo zahájení footballové sezony, podrobivší přátelé míče kruté zkoušce v sebezapírání 2480 horlivců obého pohlaví v ní skvěle obstálo, což možná nelze říci o jejich obuvi, která doslovně tonula v řídkém bahně.

Číst dál...